მასალები

 

ლეგიონის დოკუმენტაცია

 

ახალწვეულის ქცევის და უსაფრთხოების წესები pdf ფაილი
მშობლის / მეურვის თანხმობა მონაწილეობაზე pdf ფაილი

 

ამხედრო მომზადება

 

სადაზვერვო მოხსენება SALUTE pdf ფაილი

 

საექსპედიციო მომზადება

 

   

 

სამხედრო ისტორია

 

ლეგიონის სამხედრო-ისტორიის სექციის საიტი 1918-1921 წლების შეიარაღებულ ძალებზე

 

სამხედრო სკოლა და ტაბახმელას ოპერაცია

ლექციის სლაიდი. Power Point ფაილი

 

სამედიცინო

 

   

 

სხვადასხვა

 

   

 

ლეგიონის კუთვნილი მასალების საგანმანათლებლო და არაკომერციული მიზნით გამოყენება ნებადართულია ავტორის და ორგანიზაციის მითითებით.


 

ინფორმაცია

ლეგიონი წარმოადგენს არაკომერციულ იურიდიულ პირს (საიდინტეფიკაციო ნომერი 405042403), რომელიც იმყოფება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მფარველობის ქვეშ და გაფორმებული აქვს მემორანდუმი თავდაცვის სამინისტროსთან (ეროვნული გვარდია).   

კონტაქტი

 

 


საავტორო უფლება © გენ. მაზნიაშვილის სახ. ახალგაზრდული ლეგიონი